2017-10-22

Idottshistorisk berättarafton med P O Andreasson

 Måndag 23 oktober kl 18.30 på Bohusläns museum blir det en idrottshistorisk berättarafton med PO Andreasson.

Plats: Hörsalen
Fri entré. Välkomna!  //

2017-10-21

T/S BRITTA kläs i vinterskrud

Arbetshelg på T/S BRITTA. Nu kläs hon inför vintern.

21-22 oktober är det en arbetshelg och ett höstmöte, ett utmärkt tillfälle att komma och få information och träffa andra och se vad man kan bidra med. Medlemmar i skolfartygsföreningen finns på plats också i morgon söndag på plats mellan 10.00-16.00 för den som är intresserad.  //

2017-10-20

Se Peter Angvarssons utställning på Galleri Vitt Brus

Missa inte konstutställningen på Galleri Vitt Brus, Uddevalla stadsbibliotek. Det är Peter Angvarsson som ställer ut och utställningen bär namnet "Konst i Naturen Mark II". Peter har med kamerans hjälp valt motiv som är skapade av naturen. Bilden ovan är från Ramsvikslandet.

Från stadsbibliotekets hemsida:

"- För mig är det inte viktigt att du som tittar på mina bilder förstår och ser exakt vad varje bild föreställer. Det betyder mer om din egen fantasi och dina referenser ger dig associationer och känslor när du ser bilderna. Jag tycker mycket om att leta efter figurer i till exempel is. Andra döda ting som fascinerar mig är klippor och stenar, säger Peter Angvarsson.

Peter föddes 1962, växte upp i Halland och är sedan 1989 bosatt i Uddevalla. Han arbetar inom IT-området på GKN Aerospace i Trollhättan och fotografering är hans stora fritidsintresse. Peter köpte sin första systemkamera vid sjutton års ålder. Det var först efter avslutade högskolestudier till civilingenjör, tio år senare, som fotointresset tog ordentlig fart.

2001 erhöll Peter ”Kodaks och Naturfotografernas Stipendium”.

Han har varit publicerad i ett flertal tidskrifter, gjort två böcker, haft utställningar samt vunnit priser i fototävlingar."
Utställningen pågår 6 oktober-11 november.

Öppettider galleri Vitt brus:
måndag-torsdag 08.30-19.00
fredag 08.30-18.00
lördag 10.00-14.00

Peters hemsida pangfoto.se    //

2017-10-19

Arkeologerna gräver djupare


Igår hade arkeologerna vid utgrävningen framför Hasselbackshuset hittat stensättning från en kullerstensgata. Sannolikt från stadsbranden 1806. Idag hade man kommit djupare ner i de historiska lagren och hittat ovanstående kullerstensgata sannolikt från 1600-talet.
Och precis som igår hittade man diverse kruk- och porslinsrester och här på bilden även en käke från en ko.
Knappt skönjbart på den här bilden ligger det också några stockar. Kanske en husknut?

Under den stunden jag var där idag var det en strid ström med intresserade som passerade. I morgon fredag är sista dagen i det här schaktet. På måndag gräver man ett nytt schakt på gräsmattan nedanför "Suckarnas mur".  //

2017-10-18

Uppdatering kvarteret Rudan 2017-10-18

Uddevallahem bygger 47 lägenheter, ettor och tvåor, i Rudan.

På lördag 21 oktober, med start klockan 11.00, öppnar Uddevallahem kön för samtliga sökande att teckna sig för den/de lägenheter man är intresserad av. I lägenhetsväljaren ser man vilka lägenheter som fortfarande är lediga.

Lägenheterna kommer att ligga ute 21-22 oktober. Därefter plockas de bort under tiden som Uddevallahem bearbetar de ansökningar som kommit in. När väl den processen är klar kommer de ev lägenheter som inte blivit uthyrda att publiceras bland Uddevallahems övriga lediga objekt.

Läs mer om Rudan http://www.uddevallahem.se/pagaende-projekt/nybyggnation/rudan  //

2017-10-17

Arkeologerna gräver sig ner i Uddevallas historia

 Sedan igår pågår en arkeologisk utgrävning framför Hasselbackshuset. Det är arkeologerna Arwo Pajusi och Eirik Johansson från Bohusläns museum som nu har påbörjat arbetet med det första av två grävschakt. Schakten är cirka tio meter långa. Schakt nummer två kommer att grävas på gräsmattan nedanför "suckarnas mur", väldigt nära den platsen där man tidigare har hittat de intressanta kalktunnorna som Uddevallabloggen tidigare skrivit om.
Foto Lars Barkman

 Sedan igår har man hittat rester av kritpipor och lite porslinsskärvor.
Och så den här stenläggningen förmodligen från 1700-talet.

De arkeologiska utgrävningarna beräknas pågå under cirka två veckors tid. När schakten har analyserats kommer de att fyllas igen.  //

2017-10-16

Bohusläns museum gör ett pussupprop!

Den här pussbilden är tagen framför rådhuset sedan Uddevallabloggaren och Ann-Marie Brockman gift sig den 14 februari 1986.

Insänt av Bohusläns museum.

I Bohusläns museums samlingar finns närmare 400 000 fotografier men vi har inte hittat ett enda som visar en puss eller kyss. Och bara några få med människor som kramas eller håller om varandra. Detta vill vi ändra på och för att kunna göra det behöver vi din hjälp!

Finns det någon som betyder mycket för dig så skulle vi vilja ta del av din berättelse. Varför är den här personen viktig? Det kan vara en vän, en familjemedlem, en partner, en bekant eller en kollega, någon som du uppskattar extra mycket! Hur lärde ni känna varandra, var det länge sedan eller nyss och vad gjorde att just den här personen blev viktig för dig? Är det en relation som pågår eller som avslutats men ändå betyder mycket för dig nu? Skriv till oss och berätta, långt eller kort, och skicka med ett fotografi av er två.

Under 2017 har Bohusläns museum arbetat med temat kärlek på flera sätt, bland annat i årsboken och i utställningen ”Hjärtats rum”. Utställningen öppnande i våras och handlar om kärlek mellan människor. I arbetet med denna försökte Bohusläns museum ta fram material som handlade om människors relationer, bilder och berättelser om dem som betyder allra mest för oss. Men det var svårt att hitta något sådant i samlingarna, särskilt fotografier av människor som rörde vid varandra saknades. Det finns många bilder av familjer, vänner, kollegor eller par som ställt upp sig framför kameran, men de tar sällan i varandra. Och det finns få berättelser kvar som berättar om varför just dessa människor tyckte om varandra. När man i framtiden ser tillbaka på livet i Bohuslän under 2000-talets början hoppas vi på Bohusläns museum att man ska se att människor som levt här har tyckt om varandra, tagit hand om varandra och berört varandra, därför vill vi nu samla in fotografier som visar detta.

Hur deltar man i uppropet?

Ta ett fotografi som föreställer dig och en person som betyder mycket för dig. Fotografiet kan vara gammalt eller nytt, digitalt eller analogt. Skriv om er relation och varför den här personen betyder något för dig.

Skicka detta och dina kontaktuppgifter till vår fotoantikvarie Fiffi Myrström, fiffi.myrstrom@bohuslansmuseum.se, eller

Bohusläns museum
Box 403

451 19 UDDEVALLA

Har du några frågor är du välkommen att skicka dem eller ringa till 0522-656582  //

2017-10-14

Amerikanska stridsfordon i Uddevalla hamn

Idag kan man beskåda lastningen av ett trettiotal amerikanska stridsfordon i Uddevalla hamn. Det är nog ingen avancerad gissning att de har deltagit i den internationella militärövningen Aurora och att de nu skall lämna Sverige.
Fordonen körs ombord på det USA-flaggade fartyget INTEGRITY som anlände på förmiddagen från Bremerhafen.
Det är inte första gången som militära stridsfordon exporteras över Uddevalla hamn. För ett par år sedan kunde man se de FN-målade (vita) fordonen som tillhörde den svenska FN-styrkan i Mali.

Och på 1980-talet exporterades i all hemlighet svenska BOFORS-kanoner. Detta har Uddevallabloggen skrivit om tidigare.

Uppdatering: Kl 20.20 lämnade INTEGRETY Sörvikskajen assisterad av bogserbåtarna BOSS och SVITZER GEO. INTEGRETY går nu mot Baltimore i USA. Beräknas vara framme om 10 dagar, dvs 24 oktober. //

2017-10-11

Oppositionen sjabblade bort beslut om återremiss i kommunfullmäktige

Vid kvällens fullmäktigemöte blev det en intensiv debatt om utredningen om Svenskholmen-Bodele-Gustafsberg. Hela oppositionen yrkade från talarstolen för återremiss av ärendet. Därmed borde det vara klappat och klart att det skulle bli så eftersom det bara krävs en tredjedel av ledamöternas röster för en återremiss.

Men då fullmäktigeordföranden höjde klubban för att fatta beslut i frågan glömde oppositionen att begära votering och därmed blev det hela ett antiklimax då den styrande majoriteten plötsligt fann att de vunnit i frågan. Förvåningen var stor bland alla närvarande  i fullmäktigesalen.

Så beslutet blev att utredningen godkändes.  //

2017-10-10

Sörkällan

Javisst var det den gamla pumpen vid Sörkällan i det föregående inlägget. Sörkällan, egentligen Södra källan, var ett känt gammal vattenhål. Ja den var till och med en offerkälla en gång i tiden.

Härifrån drogs Uddevallas första vattenledning in till hämtningbassängen (idag en fontän) vid Hansonska bron.

Sten Kristiansson skriver i Uddevalla stadshistoria, del III sid 87:

"I stället tog man upp ett förslag att leda Sörkällans vatten närmare staden till en hämtningsbassäng vid Södra Hamngatan. Detta ansågs "vara av särdeles nytta" och godkändes på nyåret 1852. 10 tolfter 10 alnar långt furutimmer inköptes, varpå borrningen utbjöds på entreprenad. I varje stock skulle borras ett rör, 2½ tum i diameter, rätt igenom medelpunkten utan något som helst snedborr. 

För att kunna få hål rakt igenom en lång stock använde man ett långt borr med ledad spets. Enligt minsta motståndets lag följde denna spets märgen i kärnan, vilket är förklaringen till att man alltid lyckades anbringa hålet i stockens centrum. Stockarna fogades sedan ihop på så sätt att man efter nödig urholkning och tillspetsning sköt en stockända in i den andra. Skarvarna läckte emellertid alltid något. Rester av denna rörledning hava flera gånger påträffats.

Borrningen skedde i maj månad på särskilt anvisad plats efter en taxa av 5 skill. 4 runnst. per aln. Den 7 augusti godkändes ritningar till reservoaren. Den skulle bli åttkantig i huggen sten från Kullgrenska bolaget, vara försedd med fyra kranar och så stor att den rymde 8000 kannor ( ca 21 kbm). Dess yttermurar finns kvar ännu (det är alltså fontänen vid Hansonska bron).

Detta blev nu stadsbornas hämtningsställe för mer än tjugo år framåt. En beskrivning lämnades i Bohus Läns Tidning, då den vid jultiden 1853 närmade sig sin fullbordan:


"Den vid Södra Hamngatan inrättade bassinen, som mottager och avlämnar Sörkällans vatten, nalkas nu sin fullbordan, i det man såväl uti mindre kärl som tunna kan tappa vatten därur genom fyra st. kranar, vilka utgöra en fortsättning av utefter bassinens botten uppstigande gjutna galvaniserade jernrör. I midten är anbragt ett cirka fem alnar högt rätt uppstigande jernrör, på öfre ändan försedt med en plattform av en tallriks storlek, utefter bräddarna av vilken överloppsvattnet strömmar och som i klart väder otvivelaktigt kommer att medföra en för ögat ganska angenäm anblick. Detta rör skall framdeles ytterligare komma att omgivas av beklädnad i huggen sten, omkring vilken en orm av metall kommer att slingra sig. Det blir således ganska prydligt och som vi hoppas ändamålsenligt".

I en lång artikel i juli 1854 kritiserar tidningen vattenbassängen på många vis:

"Det gränsar sannerligen till skandal att se ett tjogtal av stadens pigor sitta sysslolösa och skvallrande runt kring kanten av den annars icke vanprydande bassinen.... Som drängar också infinna sig där, hafwa samtliga god tid att uppgöra partier och stifta äktenskap, men den som bli lidande på kuppen är husbondefolket, som måste umbära tjänstehjonet i fulla två - tre timmar, om fem ses kannor vatten skola avhämtas.....

Hämtningsbassängen blev således en träffpunkt för framförallt pigor och drängar i staden. De kunde genom den komma överens med varandra om på vilka tider de skulle hämta vatten åt sitt husfolk.  //

2017-10-06

2017-10-05

Rätt svar på bildgåtan

Det var alltså denna byggnad och Frimodigs affär till vänster och i korsningen Västerlånggatan - Lilla Norrgatan som var svaret på bildgåtan. Även denna bilden är tagen av Olof Roth. Frimodigs flyttade senare till korsningen Asplundsgatan - Södra Drottninggatan.  //

2017-10-04

Stadsutveckling engagerar

Mark Isitt och kvällens moderator Jessica Barck.

Ikväll hade Liberalerna i Uddevalla bjudit in till diskussion om stadens utveckling i Folkets hus. Det var förstås Mark Isitts program i radioserien "Stadsinspektionen" som var den tändande gnistan till inbjudan. Mark hade ju i programmet sagt en del sanningar om Uddevalla och därför var han själv inbjuden till kvällen i Folkets hus. Så värst mycket debatt blev det inte men många engagerade åsikter torgfördes.
 Ett femtiotal personer hade hörsammat inbjudan.
 Efter det inledande samtalet mellan moderatorn Jessica Barck och Mark Isitt tog företrädare för Liberalerna plats på scenen. Från vänster Rolf Jonsson, Maria Johansson, Monica Bang Lindberg, Mark Isitt och Jessica Barck.
 Stefan Björling bär titeln centrumkoordinator och kunde bland annat berätta att kommunen nu i höst börjar arbetena med att snygga upp Kungsgatan i korsningen vid Hallmans hörn. Man kommer att pröva olika beläggningar för att se vad som kommer att passa bäst.
 Förre radiojournalisten Jan Gustafsson var mycket engagerad, 
 liksom krögaren Conny Kristoffersson på Mortens krog.
 Martina Westbrings budskap var att Uddevalla måste få en stadsarkitekt igen, 
vilket den ansvarige politikern och ordföranden i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Gunilla Magnusson höll med om.
 Patric Westdahl berättade om hur Biostaden skapats i parkeringshuset Lancaster. 
 Dotte Nielsen har gjort sig känd som en engagerad Uddevallakreatör som inte ser några hinder utan bara möjligheter.
Och givetvis bidrog Kent Wikmo, Uddevalla Centrumutveckling, med idéer i debatten.

På det hela taget var kvällen ett lyckat evenemang där Liberalernas grepp att bjuda in Mark Isitt var ett vinnande koncept.  //

2017-10-03

Ytterligare en klurig bild

Ytterligare en klurig bild från Olof Roth. Den här bilden är väl ändå inte någon som känner igen?  //

2017-10-02

Var är denna bilden tagen?

Foto Olof Roth.

Olof Roth har tagit bilden. Oklart när? Men säkert finns det någon bland Uddevallabloggens läsare som kan identifiera var någonstans den är  tagen?  //

2017-10-01

Tecknaren Hans Wilhelmsson visar teckningar över Uddevalla och Gustafsberg

Tecknaren Hans Wilhelmsson visar ett bildspel med sina blyertsteckningar från Uddevalla och Gustafsberg på Wessmanska huset, Södra vägen 7, måndag 2 oktober kl 14.00.

Alla välkomna!  //