2018-05-19

Idag var det Östrabos tur på Gustafsberg

 Östrabo 1 och Östrabo Yrkes hade en gemensam studentbal idag. Lika mycket folk som igår då Agneberg hade sin dag. Och ingen kunde heller idag klaga på det underbara sommarvädret. En av fotograferna hade lite bestyr med att få ordning inför fotograferingen.


En hälsning från Japan

Just nu är en delegation från Uddevalla på vänortsbesök i Japan. Kommunala politiker och tjänstemän besöker Uddevallas Japanska vänort Okazaki. Med på resan är också Uddevalla Kammarkör som gjort flera framträdanden både i Okazaki och Tokyo. Kammarkörens resa är delvis sponsrad av Herman Zetterbergs stiftelse.

Ingela Haglund som skickat bilderna skriver:

Hej Gunnar,
Här kommer en hälsning från oss här i Japan. Första delen av resan, Tokyo, är avklarad med sightseeing och en jättefin konsert tillsammans med Scatola di Voce. Igår anlände vi till Okazaki tillsammans med Vänortsmedlemmarna. Idag har varit så intensivt med ceremoni i Stadshuset där vår Gina 50-årspresent, en glas skulptur avtäcktes. Efter en ceremoni gjorde vi en rundtur till intressanta platser och dagen avslutades med fin middag hos borgmästaren. Nu väntar två dagar med konserter på ett äldreboende tillsammans med en lokal flickkör och The Summerstick Festival. Sen åker vi hem på måndag igen. Allt är såå lyckat!
Många hälsningar från Ingela o Kurt

 En arkitektur för Uddevalla?
 Från vänster Stellan Hedendahl, Carin Ramneskär, Peter Larsson, Birgitta Brodén och Ingela Haglund Hansson.

 Kurt Hansson och Ingela Haglund Hansson.
Vänortsmöte.
Från dagens Japankonsert

2018-05-18

Agnebergsgymnasiets studentbal i strålande väder

 Idag behövdes det alla tre skärgårdsbåtarna för att transportera studenterna till balen på Gustafsberg. Första anlände GUSTAFSBERG.
Sedan kom SUNNINGEN. Och sist kom BYFJORDEN.


Kryssningsbesök i Byfjorden

 Idag gick larmet. Jag fick plötsligt mejl och sms om att kryssningsfartyget BALMORAL var på väg mot Byfjorden. Turligt nog hade jag redan förberett kameran (studentbalen) så det var bara att hasta ner till stranden och där kom hon sakta glidande in i fjorden.
 Fartyget tillhör Fred Olsen Cruise Lines. Bahamaflaggat.
Foto Oliver Fjell
Hon var bara inne och kollade läget. Vände snart och begav sig ut ur fjorden igen. Hon kom närmast från Lysekil och tidigare kom hon in från Nordsjön. Efter Uddevalla gick hon till Malmö.
Studenterna på de tre skärgårdsbåtarna fick i alla fall se denna ovanliga syn.  //

2018-05-17

Kyrkan och gamla brandstationen renoveras

När man ser alla byggen som pågår i Uddevalla så kan man inte annat är förvånas hur mycket som pågår. EOL, kvarteret Sundberg, Kungsgatan, kvarteret Rudan, Hasselbacken och nu också kyrkan, Mikaelsgården och gamla brandstationen. Var får man tag i alla byggarbetare?

Import av vindkraftverk till Uddevalla Hamnterminal inleds

Idag anlöpte SYMPHONY SEA Sörviksdockan med en last av 21 st vingar till vindkraftverk. Hon har börjat lossa och beräknas vara klar fredag eftermiddag.

Detta är inledningen på en lång rad fartygslaster med delar till vindkraftverk. Sammanlagt kommer 114 vingar med tillhörande torn och naceller att importeras till Uddevalla Hamnterminal. Dessa fartygslaster kommer att pågå under sex månader framåt. //

2018-05-16

Har arkeologerna nu hittat den gamla Träbron?

 Arkeologerna gräver djupare och djupare i Hasselbacken. Här pekar Eirik Johansson på någonting som han tror är rester efter den gamla Träbron. Lager på lager med virke ligger här.
På 1784 års karta ser vi området som arkeologerna nu håller på att gräva ut. Det är tomterna 358, 359, 360, 361 och 362 som berörs.Och så ser vi förstås den gamla Träbron.

 På bara några dagar har man kommit ner till 2,5 meter under dagens marknivå och är nu nere i 1600-talet.
 Här ser vi ett källargolv och i övre kanten en trappa ner till källaren
Trappan på närmare håll.
 Arkeologerna Thomas Bergstrand och Mathew Gainsford.

 Thomas Bergstrand
Fortfarande ikväll fanns där mycket intressant att se.  //

2018-05-15

Branden hos Uddevalla tennisklubb

 Under tidig måndagsmorgon började det brinna i Uddevalla tennisklubbs stuga på Kålgårdsberget. Anledningen till branden är ännu inte klarlagd.
 Byggnaden är så mycket skadad att den troligen måste rivas och sedan byggas upp på nytt.
Tennisbanorna på Kålgårdsberget byggdes som AK-arbeten (AK = Arbetslöshetskommissionen) på 1930-talet och invigdes 1936.

En sökning i Tidningsarkivet på Kålgårdsberget ger denna träfflista:

Datum          Innehåll
1931-06-05 Tennisbana på Kålgårdsberget?
1932-02-16 Skall man gå på skridskor är Kattdammen i Kålgårdsberget säkrast. Idrott. Bild.
1933-05-17 80 år fyller förre snickaren Joh:s Niklasson, Kålgårdsberget.
1933-05-23 Pliktarbete i Kålgårdsberget. Arbetsmarknad. Bild.
1934-11-01 Uddevalla får tennisbanor på Kålgårdsberget. Idrott.
1935-02-27 Kålgårdsberget planeras, kajbygget å söder börjas. Politik.
1935-08-01 "Senaste nytt från Kålgårdsberget, ""Kattdammen"" skall bli skridskobana. Idrott."
1935-08-15 Kålgårdsberget blir idrottspark för Uddevalla. Bild.
1936-08-21 Kålgårdsberget. Tennis. Det är något över 40 år sedan tennisen infördes i Uddevalla.
1936-08-21 Kålgårdsberget - vår nya folkpark. Bild.
1936-09-03 Uddevallas nya tennisbanor på Kålgårdsberget invigs på söndag. Invigning. Idrott.  //

2018-05-14

Uddevalla kommun startar idag med samverkansuppdrag

MÄVA (Medicinsk äldrevårdsavdelning), ambulans, jourcentral, vårdcentral, Mobila vårdteamet i Uddevalla och 1177 vårdguiden på telefon arbetar nära varandra för patienternas bästa. Sjuksköterskor i de olika verksamheterna har mötts under utbildningsdagar i april och maj och står nu redo att ge varandra uppdrag när det gynnar patienten.

I takt med att befolkningen blir allt äldre så ökar behovet av vård i hemmet. För att möta utmaningarna med en äldre, vårdkrävande befolkning, i kombination med personalbrist i vården är det ännu viktigare med samverkan. Vårt mål är att patienterna ska få vård på rätt nivå, så nära hemmet som möjligt.

"Vi jobbar alla med patienten i centrum och vi vet att när vården kan ske i hemmet är det allra bäst för patienten. De samlade sjukvårdsresurserna är till för patientens bästa och vi formaliserar den samverkan som redan finns i Uddevalla och gör det ännu lättare att ringa en kollega i annan verksamhet", säger projektledare för Samverkande sjukvård, Maria Klingberg.

Erja Kukkonen från 1177 vårdguiden på telefon kan samverkanskonceptet eftersom övriga kommuner i Fyrbodal (förutom Trollhättan och Vänersborg) ger samverkansuppdrag. Såhär förklarar hon fördelarna med att samverkansuppdrag: ”Vi får fler verktyg som vi kan lösa problemen med. Vi på 1177 kan framför allt på helger och under jourtid ta hjälp av ambulans och hemsjukvård för att hjälpa patienten i hemmet. Och det handlar förstås i första hand om äldre och sköra patienter som inte har hemsjukvård, och som har svårt att ta sig till vården."

Att samverka handlar om att erbjuda sin hjälp, och att be om hjälp med antingen bedömning eller åtgärd på sjuksköterskenivå. Det kan till exempel vara omläggning av ett sår eller en urinkateter som krånglar. Något som kan bli ett akut problem för patienten, men som kanske inte löses bäst på sjukhus.

I kommunen finns även Mobila vårdteamet i Uddevalla som en resurs. De sex vårdcentraler som står bakom teamet ser stor nytta med ett team, som precis som vårdcentralerna, arbetar dagtid under vardagar, med fokus på hembesök.

”Vi hade aldrig lyckats utan samverkan med hemsjukvården. De ställer upp för våra patienter kvällar och helger, och det gör att vi kan hjälpa patienterna att vara kvar i hemmet”, säger Helen Larsson som arbetar både som projektledare för Mobila vårdteamet och som sjuksköterska i teamet. Hon har dessutom hand om Samverkande sjukvårds utrustning för alla kommuner i Fyrbodal. Helen tillägger också att det inte handlar om att hålla alla patienter hemma, patienter som är i behov av sjukhusvård ska naturligtvis ha det. Men för patienter som har svårt att ta sig till vårdcentral eller jourcentral är hembesök ett bra alternativ.

Doris Söderman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uddevalla ser möjligheter med samarbetet. ”Vi blir som en enhet och framför allt blir det en större trygghet för patienterna.”

Anna Paulin Hollertz, enhetschef sektion Hälso- & Sjukvård: ”Det ger spännande utmaningar och en yrkesstolthet när vi jobbar tillsammans och lär av varandra.”


Text och bild Emma Lind  //